National Institute of Technology Rourkela

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला

ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଉରକେଲା

An Institute of National Importance

Director